Priser o Regler

för våra tjänster

Bryggplats 2021 

1700 kr/lpm

ex. 3,0 m = 5100 kr

 

Båtlyft

1000 kr + 100 kr/ton

 

Vinterförvaring inomhus

430 kr/m2

Räknas ut via maxlängd x maxbredd

OBS! Bottentvätt, uppdragning och sjösättning ingår
(För sjösättning/uppdragning med monterad mast tillkommer 500 kr)

Vinterförvaring utomhus

230 kr/m2

 

Båtvaggor och bockar

1000-3500 kr beroende på storlek

Vaggor hyrs per säsong


Reparationsarbeten

(o båtflyttning inom hamnområdet)

700 kr/tim

               Bankgiro:

             5138-9450

                                                                   OBS

                                   Betalningsvilkor vid fakturering är 10 dagar

Information och Regler.

Sommarplatser 

Hyres från 1 april  t.o.m. 30 november.

Om inte båtplatsen är betald på förfallodagen anses den uppsagd och fri till uthyrning.

Från 1 december ska båten vara borta från bryggan, om inte annat har avtalats.

Båtarna skall vara förtöjda på ett säkert sätt och med ryckdämpare mot bryggan.

Eluttagen på bryggan får användas till batteriladdning eller annan tillfällig förbrukning.

När båtägaren inte är i hamn skall kabeln från uttagen till båten vara bortagen.

Sophantering: Det finns sopkärl enbart för hushållssopor.

Lämna dusch och toalett i det skick ni önskar finna dem.

OBS! På förekommen anledning är naturligtvis all typ av grillning på bryggan förbjuden !

Vinterförvaring:

Från 1 september t.o.m. 31 maj.

Från den 1 juni debiteras en dygnshyra på 80 kr/dygn. Vid sjösättning debiteras ord. sjösättningskostnad + ev. hanteringskostnad.

Om du vill förvara båten under sommaren juni t.o.m aug, debiteras halva vinterförvaringskostnaden.

Efter vårrustning och sjösättning är båtägaren ansvarig för städning av sin uppställningsplats.

Vid renskrapning av bottenfärg skall färgflagorna tas tillvara som miljöfarligt avfall.

P.ga brandrisk får elutagen endast användas kortvarigt vid vår o höst ex. för batteriladdning och eget underhåll.  (Båtarna står ganska tätt !)

Uppsägning av vinterförvaring

För vår planering är det viktigt att du som vinterförvarar din båt hos oss i god tid meddelar att du inte längre önskar denna tjänst !

Om vi före den 1 sept INTE får kännedom om uppsägning av vinterförvaring kommer vi ändå att debitera hela kostnaden !

Toaletter o vatten finns inte tillgängligt under vinterhalvåret.

Motorservice. För att underlätta för oss är det bra om motorn är lättilgänglig.

 (avlägsna ev. bord o annat som kan vara ivägen)