Välkommen!

En personlig marina vid Bråvikens utlopp
Nära Arkösund i S:t Annas underbara skärgård !

Björnö Marina

I likhet med många andra äldre fastigheter utmed vår kust är Björnö från början en gammal lotsplats.

Man kan spåra lotsverksamhet på platsen ända tillbaka till 1500-talet. Skärgården och skutlederna såg ganska annorlunda ut på den tiden varför en del lotsplatser kan tyckas lite konstigt placerade.

Fastigheten förvärvades i början på 60-talet av Rutger Stenbäck. Till att börja med användes marken enbart för jordbruk.

Tanken på att anlägga en marina föddes 1989.