Priser

Bryggplats 1750 kr / LPM

ex. 3,0m = 5250 kr

Båtlyft 1200 kr + 200 kr /påbörjat ton

Vinterförvaring inomhus 450 kr / m2

Räknas ut via maxlängd x maxbredd

OBS! Att bottentvätt, uppdragning och sjösättning ingår
(För sjösättning/uppdragning med monterad mast tillkommer 500 kr)

Vinterförvaring utomhus 250 kr / m2

Båtvaggor och bockar 1200 – 3700 kr

Beroende på storlek
Vaggor hyrs per säsong

Reparationsarbeten 900 kr / tim

Och båtflyttning inom hamnområdet

Sommarplatser

Hyres från 1 April t.o.m 31 November

 • Hyres från 1 april t.o.m. 30 november.
 • Om inte båtplatsen är betald på förfallodagen anses den uppsagd och fri till uthyrning.
 • Från 1 december ska båten vara borta från bryggan, om inte annat har avtalats.
 • Båtarna skall vara förtöjda på ett säkert sätt och med ryckdämpare mot bryggan.
 • Eluttagen på bryggan får användas till batteriladdning eller annan tillfällig förbrukning.
 • När båtägaren inte är i hamn skall kabeln från uttagen till båten vara bortagen.
 • Sophantering: Det finns sopkärl enbart för hushållssopor.
 • Lämna dusch och toalett i det skick ni önskar finna dem.
 • OBS! På förekommen anledning är naturligtvis all typ av grillning på bryggan förbjuden !

Vinterförvaring

Från 1 September t.o.m 31 Maj.

 • Från 1 september t.o.m. 31 maj.
 • Från den 1 juni debiteras en dygnshyra på 80 kr/dygn. Vid sjösättning debiteras ord. sjösättningskostnad + ev. hanteringskostnad.
 • Om du vill förvara båten under sommaren juni t.o.m aug, debiteras halva vinterförvaringskostnaden.
 • Efter vårrustning och sjösättning är båtägaren ansvarig för städning av sin uppställningsplats.
 • Vid renskrapning av bottenfärg skall färgflagorna tas tillvara som miljöfarligt avfall.      Stegar o annat mtrl skall märkas

P.g.a brandrisk får elutagen endast användas kortvarigt vid vår o höst ex. för

eget underhåll. Ökande elpriser gör att du MÅSTE ha en egen elmätare till din båt när du förbrukar el (finns ex. på Biltema för några hundralappar)

Multifunktionell energimätare

Uppsägning av vinterförvaring

 • För vår planering är det viktigt att du som vinterförvarar din båt hos oss i god tid meddelar att du inte längre önskar denna tjänst !
 • Om vi före den 1 sept INTE får kännedom om uppsägning av vinterförvaring kommer vi ändå att debitera hela kostnaden !
 • Toaletter o vatten finns inte tillgängligt under vinterhalvåret.
 • Motorservice. För att underlätta för oss är det bra om motorn är lättillgänglig. (avlägsna ev. bord o annat som kan vara ivägen)