Om oss

I likhet med många andra äldre fastigheter utmed vår kust är Björnö från början en gammal lotsplats.

Man kan spåra lotsverksamhet på platsen ända tillbaka till 1500-talet. Skärgården och skutlederna såg ganska annorlunda ut på den tiden varför en del lotsplatser kan tyckas lite konstigt placerade.

Fastigheten förvärvades i början på 60-talet av Rutger Stenbäck. Till att börja med användes marken enbart för jordbruk.

Tanken på att anlägga en marina föddes 1989. Då byggdes också den första långa bryggan (100 m) El och vatten till bryggan blev klart året efter.

1992 monterades kranen för båtlyft. Underlaget där den placerades visade sig dock vara för svagt och kranen flyttades och byggdes om efter 2 år

Strax efter uppfördes också verkstadsbyggnaden.

Förutom bryggplatser frågade ofta båtägarna efter möjligheten att kunna vinterförvara båtarna inomhus. Därför byggdes den första båthallen 1997. Hallen var på 900 m2 men en hel del båtar förvarades också utomhus.

Ytterligare en båthall på 1500m2 färdigställdes under hösten 2008. Tanken var att i huvudsak undvika båtförvaring utomhus.

Under hösten 2008 har också huvudbryggan förlängts med 50 m.

Den tredje båthallen blev klar 2014 och ligger något längre från vattnet.

Efter Rutger Stenbäck övertog Johan Finér marinan. Han drev den mellan 2016 – 2021. Nuvarande ägare är Johan Peterson som övertog marinan i Sept 2021

Området kring Björnö är ett s.k ”Natura 2000 område” Detta innebär att här finns unika naturvärden bl.a i form av ett rikt fågel- och djurliv. Innebörden är också att all expoatering av marken skall ske på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Gäller således även för Björnö Marina. Ex har marinan en båtspolplatta där bottenfärgen samlas upp och inte rinner ut i vattenbassängen.

På marinan finns numera toaletter, dusch, mastkran, mack och ett ändamålsenligt mastskjul.